Lammerts Online Media & Publiciteit respecteert de privacy van alle bezoekers van onze website en neemt de bescherming van persoonlijke gegevens serieus. We willen duidelijk en transparant zijn over hoe we gegevens verwerken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Daarom hebben we dit beleid opgesteld.

Zolang u geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën op onze website, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw apparaat plaatsen.

Door onze website te blijven gebruiken, stemt u in met onze gebruiksvoorwaarden.

Deze privacyverklaring is van toepassing zolang u onze website bezoekt en blijft geldig totdat een nieuwe versie beschikbaar is.

Wettelijke bepalingen

  • Website: Lammerts Online Media & Publiciteit (hierna: de website).
  • Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevens: Rob Lammerts (hierna: de beheerder).

Toegang tot de website

De website en de informatie daarop zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik. U mag de inhoud niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, noch voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Inhoud van de website

Alle materialen op deze website, zoals merken, teksten, afbeeldingen, video’s, geluiden en applicaties, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elk gebruik hiervan zonder schriftelijke toestemming van de beheerder is verboden. Het niet direct optreden tegen een overtreding betekent niet dat de beheerder stilzwijgend toestemming verleent.

Websitebeheer

Voor een goed beheer van de website kan de beheerder:

  1. De toegang tot bepaalde delen van de website beperken of opschorten;
  2. Informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met de wet;
  3. De website tijdelijk offline halen voor onderhoud.

Verantwoordelijkheden

De beheerder is niet verantwoordelijk voor technische problemen die de toegang tot de website belemmeren. U bent verantwoordelijk voor de manier waarop u de website gebruikt en voor het nemen van maatregelen om uw apparatuur te beschermen tegen internetdreigingen. U bent ook verantwoordelijk voor de websites die u bezoekt en de gegevens die u deelt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische stappen die tegen u worden ondernomen vanwege uw gebruik van de website of vanwege het schenden van deze privacyverklaring. De beheerder is niet verantwoordelijk voor schade aan uw apparatuur of gegevens als gevolg van het gebruik van de website.

Bij geschillen voortvloeiend uit uw gebruik van de website kan de beheerder eventuele schade op u verhalen.

Verzameling van gegevens

Lammerts Online Media & Publiciteit verzamelt persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, en telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contact met u en het verbeteren van de website.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, de verwerking ervan te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Neem hiervoor contact op via rob@lammertsonlinemedia.nl. Voeg een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij uw verzoek. Wij reageren binnen een maand op uw verzoek, met de mogelijkheid deze termijn te verlengen bij complexe verzoeken.

Verwerking van persoonsgegevens

Indien wettelijke of regelgevende instanties persoonsgegevens nodig hebben die door de beheerder zijn verzameld, worden deze verstrekt na een gemotiveerd verzoek. De beheerder zal aangeven welke informatie verplicht is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website.

Commerciële communicatie

De beheerder kan u commerciële aanbiedingen sturen. Indien u deze niet wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven via rob@lammertsonlinemedia.nl. Als u tijdens uw bezoek persoonsgegevens van anderen tegenkomt, mag u deze niet verzamelen of misbruiken.

Bewaartermijn van gegevens

De verzamelde gegevens worden bewaard zolang dit wettelijk is vereist.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om u te herkennen bij een volgend bezoek. Wij gebruiken de volgende cookies:

  • Functionele cookies: Voor sessiebeheer.
  • Geanonimiseerde analytische cookies: Voor inzicht in websitebezoek.
  • Google Analytics: Voor websiteverkeersanalyse.
  • Meta advertenties (Facebook en Instagram): Voor gerichte advertentieweergave.
  • Mailchimp: Voor e-mailcampagnebeheer.

Beeldmateriaal en producten

Aan de afbeeldingen van producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de rechtbank in de regio van de beheerder exclusief bevoegd, tenzij anders wettelijk bepaald.

Contact

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via rob@lammertsonlinemedia.nl.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens.